ALV 2022

Beste Trappers, Namens het voltallige bestuur nogmaals de beste wensen voor 2023. Zoalsieder jaar zullen we ook in 2023 weer een Algemene Ledenvergadering (ALV)organiseren. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal deze in maartplaatsvinden in plaats van Januari. Door de ALV te verplaatsen naar maarthopen we dat ook de overwinterende trappers aanwezig zullen zijn en dathet

Cursus wegkapitein

In 2019 zijn de eerste 10 leden van de Dorstse Trappers opgeleid toe wegkapitein. In 2022 willen wij weer een een cursus wegkapitein verzorgen. Als bestuur willen wij met deze cursus de veiligheid binnen onze vereniging vergroten. Heb je interesse om deze cursus op een zaterdag, nog te bepalen, te volgen, geef dit dan aan

Challenge 2022 komt eraan

Nadat in 2020 de challenge niet door is gegaan en in 2021 er een alternatieve challenge heeft plaatsgevonden wordt er in 2022 een traditionele challenge georganiseerd. Binnenkort ontvangen jullie per e-mail alle informatie over de challenge en hoe jij je kan inschrijven. Mocht je nu al willen weten wat de challenge 2022 wordt, kijk dan