ALV 2022

Beste Trappers,

Namens het voltallige bestuur nogmaals de beste wensen voor 2023. Zoals
ieder jaar zullen we ook in 2023 weer een Algemene Ledenvergadering (ALV)
organiseren. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal deze in maart
plaatsvinden in plaats van Januari. Door de ALV te verplaatsen naar maart
hopen we dat ook de overwinterende trappers aanwezig zullen zijn en dat
het weer iets aangenamer is zodat iedereen op de fiets kan komen.

We zullen zsm een datum communiceren voor de ALV. Mochten er vragen zijn
over de aanstaande ALV dan horen we dat graag.

Namens het bestuur,
Nico